Szolgáltatási feltételek

DEFINÍCIÓK

Az alábbi általános szerződési feltételek vonatkoznak az AKO GLOBAL CAPITAL SRL és bármely más olyan partner által végzett promóciós tevékenységre, valamint áruk és szolgáltatások értékesítésére, akikkel e tekintetben szerződése van (Partnerek), a Maranc webáruházon keresztül.ro a Felhasználónak/Vásárlónak (természetes vagy jogi személy). Az általános szerződési feltételeket az AKO GLOBAL CAPITAL SRL és/vagy a partnerek bármikor módosíthatják törvényi előírások betartása mellett.
Így az alábbi kifejezések jelentése a következő:

WEBOLDAL/OLDAL (Maranc.ro): a www.maranc.ro internetes címmel rendelkező weboldalt jelöli, amelyen keresztül a Felhasználó a maranc által lebonyolított termékekről, kínált vagy nyújtott szolgáltatásokról, valamint az ezekre vonatkozó promóciókról/tájékoztató/promóciós kampányokról férhet hozzá a Felhasználó információhoz.HU

ÁRUK és SZOLGÁLTATÁSOK: minden olyan termék vagy szolgáltatás, beleértve a weboldalon és a Megrendelésben említett dokumentumokat és szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó a Vevőnek nyújt.

SPECIFIKÁCIÓK: az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, a szerződésben meghatározott összes specifikáció és/vagy leírás.ro, valamint az eladó/termelő vagy a felhasználók/vásárlók által kínált információs/promóciós anyagaikban, vagy ahogyan azok a Megrendelésben megjelennek.

FELHASZNÁLÓ: a maranchoz hozzáférő személyt jelöli.ro, magán vagy szakmai célokra, és aki elfogadta a jelen weboldal FELTÉTELÉT.

ELADÓ: az AKO GLOBAL CAPITAL SRL korlátolt felelősségű társaság, amelynek bejegyzett székhelye APATEU, FŐUTCA SZ. .401, az aradi cégjegyzékben J2/1343/2021, CUI 37931490 számmal bejegyzett.

VEVŐ: természetes személy / jogi személy vagy egyéb jogi személy, aki a marancon keresztül Megrendelést ad ki.HU

RENDELÉS: elektronikus dokumentum, amely az Eladó és a Vevő közötti kommunikációs formaként működik, és amellyel az Eladó vállalja az áruk és szolgáltatások leszállítását, a Vevő pedig vállalja, hogy átveszi ezeket az árukat és szolgáltatásokat, és a fizetést nekik.

SZERZŐDÉS: az Eladó által visszaigazolt megrendelés.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK: minden immateriális jog, például know-how, szerzői jog és egyéb kapcsolódó jogok, adatbázisjogok, formatervezési minták, modelljogok, szabadalmak, védjegyek és domain név regisztrációk a fentiek bármelyikéhez.

BEJEGYZETT VÉDJEGYEK: az AKO GLOBAL CAPITAL SRL vagy amelyeket a MARANC a védjegyekről és földrajzi jelzésekről szóló 84/1998. törvénynek megfelelően használ.

ABUSE USE: a maranc használatát jelenti.ro a kinyilvánított céllal és a szakterület gyakorlatával, az előírásokkal és a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon, vagy bármely más módon, amely a marancban kárt okozhat.ro, tulajdonosai/jogtulajdonosai és a többi partner, akivel e tekintetben szerződés van.

Maranc webhely tartalma.ro

A címkén feltüntetett információ.ro tájékoztató jellegűek, és az Eladó előzetes értesítés nélkül módosíthatja azokat.

Előfordulhat, hogy a termékleírások hiányosak, de az Eladó törekszik a legrelevánsabb információk bemutatására, hogy a terméket azon paramétereken belül használhassa, amelyekhez vásárolta.

A termékképek a címkén láthatók.ro példának okáért, és a szállított termékek a gyártók előzetes értesítése nélkül a jellemzők és a dizájn változásai miatt bármiben eltérhetnek a képektől.

A raktárkészlettel és a megjelenített termékek állapotával kapcsolatos konkrét adatok az Eladó e-mailben / telefonon történő megkeresésével szerezhetők be a maranc Kapcsolat menüpontjában található elérhetőségeken.HU

Promóciók és kampányok

A marancon bemutatott promóciók és kampányok.ro érvényes lehet marancban.HU

A marancon bemutatott promóciók és kampányok.ro a promóciós anyagokban és adott esetben a szabályzatban megjelölt időszakban érvényesek, a kiosztott rendelkezésre álló készletek keretein belül érvényesek.

*** A BLACK FRIDAY promóciós időszak alatt minden kedvezménykód INAKTÍV, amikor legalább 20%-os extra kedvezményt garantálunk, és a MARANC vásárlóink ​​által kínált legnagyobb kedvezményt fedezik.

Termékárak

Az a végső ár, amelyen a Vevő megvásárolhatja a termékeket, az Eladó által visszaigazolt Megrendelésben szereplő árnak minősül, kivéve a készlet kimerülését vagy az árat befolyásoló hibákat (vö. Parancsok bekezdés).
A megrendelés visszaigazolása előtt az árak előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók.

Parancsok

Telefonos vagy elektronikus rendelés leadásával a maranc webhelyén.ro, a Vevő beleegyezik abba a kommunikációs formába (telefon, SMS vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó tevékenységét végzi.

A megrendelés a következő információkból fog állni:

a. Megrendelés/Előrendelés (a számlázási adatok egyértelmű megjelölésével együtt) és konkrét feltételei
b. Vevő specifikációi (adott esetben)

Ha az Eladó visszaigazolja a megrendelést, ez azt jelenti, hogy a Vevő teljes mértékben elfogadja a Megrendelés feltételeit. A Megrendelés Eladó általi elfogadása akkor tekinthető befejezettnek, ha az Eladó elektronikus visszaigazolást (e-mail vagy SMS) küld a Vevőnek, anélkül, hogy ez utóbbitól visszaigazolást kérne.

Az Eladó a meg nem erősített Megrendelést soha nem tekinti Szerződés értékének.

A Vevő elfogadja és beleegyezik abba, hogy az Eladó által kiadott megrendelés visszaigazolása nélkül nincs szerződés.
A rendelés visszaigazolása telefonon vagy elektronikusan (e-mail vagy SMS) történik.

A megrendelt termék készletének kimerülése esetén a rendelés teljesítése előtt a maranc képviselője.ro a megrendelt termékhez külső megjelenésében és műszaki jellemzőiben hasonló egyéb termékek bemutatásával tud alternatívákat kínálni, ha a megrendelt termékre van alternatíva.

A rendelés teljesítése előtti készletkimerülés és a megrendelt termék alternatívájának hiánya esetén a Megrendelés kötbér nélkül lemondható, még akkor is, ha azt az Eladó visszaigazolta, de legfeljebb a Vevő erről történő tájékoztatása előtt. tény.

A piac működésében fellépő esetleges hibák esetén.ro vagy az irányítási rendszer, ideértve az emberi hibákat is, amelyek következtében az ár módosul, ami gúnyos vagy alacsonyabb árat eredményez, amely nem egyeztethető össze az Eladó által erre az időszakra megállapított átlagos eladási árral, az Eladó fenntartja a jogot, hogy Erről a rendelés leadása és a megrendelő vásárlók telefonon/e-mailben/SMS-ben értesítést kapnak. A Vevő elfogadja és beleegyezik abba, hogy a megrendelések tárgyát képező termékekkel szemben nem áll fenn felszólalási joga vagy egyéb követelései, amelyek működési hibákat tartalmaznak/tartalmaznak, beleértve az emberi hibákat is.

Az előrendelés egy termékre vonatkozó különleges státuszú megrendelés, amely a piacra dobás/fizikai elérhetőség előtt megvásárolható az Eladó raktárkészletében. Az előrendelés ugyanazokkal a lépésekkel történik, mint a normál megrendelés, az egyetlen különbség a szállítási határidő, amelyet a termék elérhetősége alapján állapítanak meg, és amelyet az Eladó az előrendelés regisztrációjakor közöl a Vevővel. -megrendelés, valamint annak bármilyen módosítása után. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a megjelenési dátumot és a termék árat előzetes értesítés nélkül módosítsa, ami feljogosítja az Eladót, hogy ezen információkat a weboldalon bármikor és egyoldalúan módosítsa.

Az Eladónak jogában áll az előrendelés kezdeti feltételeit módosítani, de csak azután, hogy erről tájékoztatta a Vevőt, és megkapta a hozzájárulását az új alkalmazandó feltételekhez.

Az eladó nem minősül vétkesnek, és nem számítható fel büntetés a kezdeti feltételek be nem tartása vagy az előrendelés kezdeti feltételeiben bekövetkezett változások miatt, ha ezeket a gyártó által felajánlott új feltételek írják elő. .

A vevő csak a megrendeléstől számított 30 munkanap (hétfő-péntek) elteltével jogosult lemondani az előrendelést, és ha már kifizette, a megfelelő összeget visszaküldi teljes.

A távolsági szerződés

Az Eladó a meg nem erősített Megrendelést soha nem tekinti szerződés értékűnek.
A maranc közötti távértékesítési szerződés megkötésének dátuma.ro és a vevő az Eladó által kiállított fiskális számla kelte.

A megkötött Szerződés alapját jelen általános szerződési feltételek képezik, amelyeket adott esetben a gyártó, importőr vagy forgalmazó által kiállított jótállási jegy egészít ki.

Az Eladó nem tehető felelőssé semmiféle kárért, amelyet a Vevőt vagy bármely harmadik személyt elszenvedhet, ha az Eladó teljesíti a Megrendelésből és hallgatólagosan a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét, valamint a termék használatából eredő károkért. Áruk és szolgáltatások szállítás után, különösen az elveszett termékek vagy dokumentumok esetében.

Számlázás

Az ár, a fizetés módja és határideje, valamint a szállítási határidő a Megrendelésben kerül meghatározásra.
Az Eladó a Megrendelésben rögzített feltételek szerint leszállított Árukról és Szolgáltatásokról számlát állít ki a Vevőnek, a Vevő kötelessége a számla kiállításához szükséges összes adat megadása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Fizetés

A megrendelt termékek ellenértéke az Eladó által elfogadott fizetési módok, valamint banki vagy bankkártyás fizetés esetén a finanszírozó által meghatározott feltételek szerint történhet.

Online fizetés esetén a megrendelés sikeres regisztrációját követően a termékek értéke zárolásra kerül a Vevő számláján, amelyet az Eladó csak a megrendelés visszaigazolása után gyűjt be.

Ha a megrendelt termékek nem állnak rendelkezésre, és a fizetés megtörtént, a pénz teljes egészében visszakerül a kártyára, további jutalék nélkül.A pénzvisszatérítés lépései ebben az esetben az Eladót terhelik, aki nem felelős a visszatérítés időtartamáért, ez a szempont annak a Vásárlónak a bankjának a felelőssége, akinek a pénzügyi eszközét használta.

Az eladó nem vállal felelősséget azon finanszírozók által biztosított szabályzatokért és kereskedelmi feltételekért, akiknek pénzügyi fizetési eszközeit használják az üzletben leadott rendelések kifizetésére.HU

A fizetési folyamat során fellépő hibák esetén az Eladót nem terheli a szállítási kötelezettség, csak azért köteles tájékoztatni a Vevőt, ha a fizetési folyamat nem fejeződött be. Az Eladó nem köteles a hiba okát kivizsgálni, de elérhetősége, kapacitása és felelőssége keretein belül támogatást ajánlhat fel a Vevőnek.

Online kártyás fizetés esetén az adatokat kizárólag arra jogosult fizetésfeldolgozók dolgozzák fel.
ebéd.ro NEM tárol információkat a kártyájáról.

Kézbesítés

Az Eladó a Vevő tájékoztatása mellett harmadik felet bízhat meg és/vagy alvállalkozásba adhat a megrendelés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokra, anélkül, hogy ehhez az ő hozzájárulása lenne.

Az eladó gondoskodik az áruk és szolgáltatások megfelelő csomagolásáról, és gondoskodik a kísérő dokumentumok továbbításáról.

A szállítási idő általában 2 és 5 munkanap között változik, a termékek helyétől és a szállítási címtől függően. Ritkán előfordulhat, hogy a szállítási határidő meghaladhatja az 5 munkanapot a törvényes 30 napos határidőig, kivéve a vis maior eseteket, ideértve a szállítással kapcsolatos eseteket is, amelyeket a Románia területén hatályos jogszabályok határoznak meg.

A kiszállítás 1-3 munkanapon belül megtörténik.

Előrendelés

Az előrendelhető termékek teljes összegét a rendelés végén kell kifizetni, és 15-30 munkanapon belül (hétfőtől-péntekig) szállíthatók.
Extrém esetekben, amelyek nem az Eladóhoz kötődnek és a kiszállítás 10-30 munkanapon belül (hétfőtől-péntekig) nem lehetséges, a megrendelés teljes értékét adott esetben visszakapja a vevő.

A vásárló csak a megrendeléstől számított 30 munkanap (hétfő-péntek) elteltével jogosult lemondani az előrendelést, és ha azt már kifizette, akkor a megfelelő összeg teljes egészében visszaküldik.

Az Eladónak a Vevővel szembeni kötelezettségeinek maximális értéke a szállítás elmulasztása vagy nem megfelelő kézbesítés esetén az az összeg, amelyet az Eladó az adott Vevőtől beszed. A szankciók vagy kamatok kizárva.

A tulajdonjog elfogadása és átruházása

Az átvételre akkor kerül sor, ha az áruk és szolgáltatások megfelelnek a Megrendelésben említett műszaki jellemzőknek.
Ha a Vevő azt tapasztalja, hogy a leszállított Termékek vagy a nyújtott szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki előírásoknak, jogában áll kérni a Termékek és Szolgáltatások megfelelővé tételét a Románia területén hatályos jogszabályok szerint: a Szerződés megkötésének időpontja.

Az Áruk és Szolgáltatások tulajdonjoga átszáll a szállításkor, a Vevő fizetését követően a Megrendelésben megjelölt helyen (a szállítás teljesítésével értendő – a futár által biztosított fuvarokmány átvételét igazoló aláírás). ).

Elállási jog

A fogyasztónak 14 nap áll rendelkezésére, hogy elálljon a távollevők között kötött szerződéstől vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől anélkül, hogy indokolnia kellene az elállási döntését.

A távollevők között kötött szerződések és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések tekintetében a következők kivételt képeznek az elállási jog alól, anélkül, hogy ezekre korlátozódnának:

    a) szolgáltatási szerződés, a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően, ha a teljesítést a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és miután igazolta, hogy tudomást szerzett arról, hogy elveszíti elállási jogát. a szerződés szakember általi teljes körű végrehajtását követően;
    b) olyan termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyeket az Eladó nem tud ellenőrizni, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak;
    c ) a fogyasztó által bemutatott vagy egyértelműen személyre szabott termékek biztosítása;
    d) olyan termékek biztosítása, amelyek valószínűleg megromlanak vagy gyorsan lejárnak;
    e) olyan zárt termékek biztosítása, amelyeket védelmi okokból nem lehet visszaküldeni egészségügyi vagy higiéniai okokból, és amelyeket a fogyasztó felbontott;
f) a 30 munkanap (hétfőtől-péntekig) letelte előtti előrendelés.

Az elállási időszak 14 napon belül lejár:

    a) szolgáltatási szerződések esetén a szerződés megkötésének időpontja;
    b) az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a fuvarozótól eltérő, a fogyasztó által megjelölt harmadik fél fizikailag birtokba veszi a a termékeket, adásvételi szerződések esetén, vagy:
    (i) ha a fogyasztó egyetlen megrendeléssel több terméket rendel, amelyeket külön-külön leszállítanak, az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a szállítótól eltérő harmadik fél feltüntette a fogyasztó fizikailag birtokba veszi az utolsó terméket;
    (ii) több tételből vagy részből álló termék leszállítása esetén az a nap, amikor a fogyasztó vagy a szállítótól eltérő harmadik személy és a fogyasztó által jelezve birtokba veszi az utolsó termék vagy az utolsó alkatrész fizikai állapotát;
iii. a termékek meghatározott időtartamon belüli időszakos szállítására vonatkozó szerződések esetén az a nap, amikor a fogyasztó ill. a fuvarozótól eltérő és a fogyasztó által megjelölt harmadik személy az első termék fizikai birtokába kerül;

Hacsak az Eladó nem ajánlotta fel a termékek visszavételét, a fogyasztó a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 14 napon belül visszaküldi vagy átadja az Eladónak vagy az Eladó által a termékek átvételére meghatalmazott személynek. az a nap, amikor közölte az Eladóval a szerződéstől való elállási döntését.

A határidő akkor teljesül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a termékeket.

A fogyasztó csak a termékek visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket viseli, kivéve, ha az Eladó vállalja e költségek viselését, vagy az Eladó nem tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy ezeket a költségeket a fogyasztónak kell viselnie. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén, ha a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó házához szállították, az Eladó saját költségén veszi át a termékeket, ha a termékek jellegüknél fogva általában nem küldhetők vissza. postai úton.

A fogyasztó csak a termékek kezeléséből eredő értékcsökkenésért felelős, kivéve azt, ami a termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges.

Termék visszaküldése

*Egyedi termékek

A művészet szerint. 16 lit. c O.-tól.G 34/2014. sz., ha a Fogyasztó (Vásárló) egyértelműen személyre szabott, a Fogyasztó (Vevő) által megjelölt specifikációk szerint készült, a fogyasztó (Vásárló) igényei szerint szöveggel/logóval személyre szabott termékek vásárlását választja, a termékek így átmennek. A Vevő kérelmének változása esetén elfogadja, hogy az ilyen termékek nem küldhetők vissza és nem cserélhetők, mentesülve a visszaküldési jog alól.

Nem személyre szabott termékek esetében élelmiszerbolt.A ro 14 napon belüli visszaküldési lehetőséget kínál a következő esetekben:

  • Termék, amely nem felel meg a webhelyen található előírásoknak. Ha a megrendelt termék bebizonyosodik, hogy nem felel meg az ajánlatban foglaltaknak, a Fogyasztó kérheti annak visszaküldését csere vagy az ellenszolgáltatás teljes visszatérítése céljából. A visszaküldés lehetősége NEM biztosított azon termékek esetében, amelyeken a nem megfelelő kezelés és/vagy beszerelés, a használati utasításnak nem megfelelő használat, a termék eredeti állapotában bekövetkezett változás, természetes hatások, vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolás következtében meghibásodások mutatkoznak. Nagyobb értékű termékre történő kicserélés esetén a fogyasztó fizeti a különbözetet, alacsonyabb érték esetén pedig a cseretermék értékéig részleges visszatérítést kap.

A cseretermék visszaküldésének és szállításának költségeit, ha vannak, a maranc viseli.ro, ha a terméken a gyártási, kezelési és csomagolási folyamatból a vevőhöz történő átadásig a megfelelőség hiánya mutatkozik. Minden egyéb esetben az Eladóhoz történő első visszaküldés és az esetleges visszaszállítás a Fogyasztót terheli.

Azokat a termékeket, amelyeket egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyeket a Fogyasztó felbontott, nem fogadunk el visszaküldésként. Használat nyomait mutató termékek esetén szervizjelentés alapján a Fogyasztónak visszatérítjük a termék értékét, amelyből levonjuk a kopás értékét (amely meghaladja a termék kipróbálásával megállapított normál kopást). ).

  • Azok a termékek, amelyeket hibásan vagy az összes kapcsolódó alkatrész/tartozék nélkül szállítottak. A kért termékektől eltérő termékek szállítását be kell jelenteni a maranc képviselőinek.ro, és a Fogyasztó megtagadja a termék átvételét. A fogyasztó kérheti annak visszaküldését csere céljából, és ha a termék már nincs raktáron, választhat hasonló termékre történő cserét vagy az ellenérték teljes visszatérítését. Nagyobb értékű termékre történő kicserélés esetén a fogyasztó fizeti a különbözetet, alacsonyabb érték esetén pedig a cseretermék értékéig részleges visszatérítést kap.
  • Az előrendeléssel elkészített termékek árát nem térítjük vissza, amíg az előrendelés befejezése óta 30 munkanap el nem telt.

A cseretermék visszaküldésének és szállításának költségeit, ha vannak, a maranc viseli.HU

  • A termék átvételétől számított 14 napon belüli vásárlásról való lemondás csak azokra a fogyasztókra, természetes személyekre vonatkozik, akik a terméket távolról vásárolták meg a 2007/2009. sz. sürgősségi rendelet feltételeinek megfelelően. A fogyasztókat a szakemberekkel kötött szerződésekben megillető jogokról, valamint egyes normatív aktusok módosításáról, kiegészítéséről szóló 34/2014. A határidőt betartják, ha a termékeket a 14 naptári napos határidő lejárta előtt visszaküldik.

A jogi személy által vásárolt termékek a fizikai átvételtől számított 2 napon belül csak gyártási hibás vagy hibás termékek esetén küldhetők vissza.

A Fogyasztónak jogában áll a vásárlástól való elállását kötbér nélkül és indoklás nélkül írásban bejelenteni a kereskedőnek a termék átvételétől, illetve szolgáltatás esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül. szerződés.

Az adásvételi szerződés az adószámla kiállításakor jön létre (ez a dokumentum a román jogszabályok értelmében a szerződés helyébe lép), nem pedig a megrendelés feladásakor, vagy az átvételről szóló automatikus visszaigazolás e-mailben történő elküldésekor (vagy egyéb kommunikációs eszközök) rendje.

A visszaküldött termékeknek ugyanolyan állapotban kell lenniük, mint ahogyan azokat kiszállították (az eredeti kiszállításkor mellékelt összes tartozékkal és dokumentummal rendelkeznie kell, fizikai elváltozások, ütések, karcok, forgácsok, ütések, használati nyomok és/vagy jogosulatlan beavatkozások stb.).

A visszaküldött termékek értékének visszatérítése a termék/termékek raktárban történő fizikai átvételétől számított 14 napon belül, a visszaküldött termékek állapotának ellenőrzése után történik, banki átutalással vagy bármely a Maranc üzletek. A visszatérített összeg nem tartalmazza az első szállítás költségét, ha a vásárlás részesült ebből a lehetőségből (ez a Fogyasztót terheli).

Ha a termékek vagy a termékek visszatérítése, több terméket tartalmazó megrendelés esetén, egy ingyenes kiszállítást élvező rendelésből, az eredeti rendelés összértéke az ingyenes kiszállításra jogosult érték alá esik. visszatérítendő érték, az eredetileg felajánlott fuvar értéke megmarad.

Elállási jogának gyakorlásához e-mailben/postai úton küldött egyértelmű nyilatkozattal közölnie kell velünk a jelen szerződéstől való elállási döntését.

  • E-mail cím az értesítéshez: contact@maranc.ro
  • Visszaküldési postacím: Depozit Central Maranc.ro – Str. Jövő sz. 6, irányítószám 611101, Oras Roman, Neamt megye

Emellett a GEO 34/2014.

Termékgarancia

A maranc webhelyén értékesített összes termék.ro, 24 hónapos jótállási feltételeket élvez a hatályos jogszabályok és a gyártók kereskedelmi szabályzata szerint. A termékek újak, az esettől függően az eredeti csomagolásban, és az egyes gyártók által engedélyezett forrásokból származnak.

A csontokhoz, fagyasztott zöldségekhez, fagyasztott húsokhoz, halporcokhoz, nagyon kemény elemekhez használt termékekre nem vonatkozik a garancia, mivel nem megfelelően használják őket, kivéve a "csontvágókat".

Termékek gyártása

Minden Maranc márkájú termék a legmagasabb minőségi szabványok szerint készül, garantáljuk a legjobb minőség-ár arányt, és minden termék Kínában készül.

Kommunikáció a Felhasználóval/Vásárlóval

A Felhasználó/Vásárló feltételezett hivatalos kommunikációja a termékkel.ro a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken keresztül történhet a kommunikáció sajátosságaitól függően, illetve a termékekre vonatkozó vélemények közzétételével a termék megjegyzés rovataiban.

élelmiszer.A ro fenntartja a visszavonhatatlan jogot, hogy kizárja vagy figyelmen kívül hagyja a hivatalos kommunikációs csatornákból azokat a véleményeket vagy megszólításokat, amelyek sértő vagy nem megfelelő nyelvezetet tartalmaznak.

Az eladó teljes szabadsággal kezelheti a kapott információkat anélkül, hogy ezt indokolnia kellene.
Az Eladó által vállalt hivatalos kommunikáció a Felhasználóval/Vásárlóval az általuk megadott elérhetőségeken keresztül történik. ha a Felhasználó/Vásárló nem ad meg minimális adatot (legalább egy érvényes telefonszámot) a kapcsolatfelvétel érdekében, az Eladó nem köteles további lépéseket tenni az azonosítása érdekében, és feljogosítja őt arra, hogy ne válaszoljon a kérésekre, ill. nem teljesíti a hiányos adatokkal regisztrált megrendeléseket.

Az eladó nem vállal felelősséget a termék hibás működéséből eredő károkért.ro bármilyen okból, valamint azokért, amelyek az oldalon közzétett egyes hivatkozások elérhetetlenségéből erednek.

Csalás

A felhasználó vállalja a maranc elérését és használatát.ro olyan célokra és eszközökkel, amelyek nem minősülnek visszaélésszerű használatnak.

Bármilyen kísérlet egy másik felhasználó személyes adataihoz való hozzáférésre, a webhely tartalmának módosítására vagy a webhelyet futtató szerver teljesítményének befolyásolására a webhely megtévesztésére irányuló kísérletnek minősül, és feljogosítja a .ro kérni az illetékes szerveket, hogy indítsanak büntetőeljárást azokkal szemben, akik megkísérelték ezeket a cselekményeket.

Vis maior

Egyik fél sem vállal felelősséget szerződéses kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha a nemteljesítés vis maior eseményre vezethető vissza. A vis maior a vis maior esemény bekövetkeztekor hatályos román jogszabályokban meghatározott, előre nem látható, a felek ellenőrzési körén kívül eső esemény.

Alkalmazandó jog és joghatóság

Erre a dokumentumra a román törvények vonatkoznak.
A maranc között felmerülő lehetséges viták.ro és Felhasználók / Ügyfelek / Vevők békés úton, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az illetékes román bíróságok döntenek.

Lásd még: Adatvédelmi szabályzat.

AKO GLOBAL CAPITAL SRL