Adatvédelmi szabályzat

I. Általános információk

Személyes adatainak védelme az APATEU-ban, a főutcában található AKO GLOBAL CAPITAL SRL egyik fő gondja.401, mint adatkezelő.

E dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak a maranc webhely használatával összefüggésben történő kezeléséről.ro3

II. A kezelt személyes adatok kategóriái

II.1 Ha Ön a Webhely ügyfele, AKO GLOBAL CAPITAL SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, például a nevét és vezetéknév, telefon, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, az oldal használatával kapcsolatos adatok, például az Ön viselkedése/preferenciái/szokásai az AKO GLOBAL CAPITAL SRL-n belül, valamint bármely más adatkategória, amelyet közvetlenül megad felhasználói fiók létrehozásával összefüggésben, az oldalon keresztül történő megrendelés során, vagy bármely más módon, amely az Oldal használatából ered.

Ha Facebook- vagy Google-fiókját használja felhasználói fiók létrehozásához az Oldalon, az AKO GLOBAL CAPITAL SRL a következő nyilvános profiladatokat dolgozza fel, amelyeket a megfelelő alkalmazások jelenítenek meg: felhasználónév, e-mail cím.

Ha úgy dönt, hogy csak a Webhelyen elérhető termék megrendelésének befejezése előtt hozza létre felhasználói fiókját, akkor a rendszer kéri az Ön e-mail címét, és automatikusan létrejön egy fiók. Ha nem teljesíti a rendelést, a megadott e-mail címet és egyéb adatokat az AKO GLOBAL CAPITAL SRL nem tárolja, a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

II.2 Ha Ön az Oldal látogatója, az AKO GLOBAL CAPITAL SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyeket közvetlenül az oldal használatával összefüggésben ad meg, például a kapcsolatfelvételi szakaszban / kérdések / panaszok részben megadott adatokat. milyen mértékben lép velünk kapcsolatba.

III. A feldolgozás céljai és okai

III.1 Ha Ön a Webhely ügyfele, az AKO GLOBAL CAPITAL SRL az alábbiak szerint kezeli az Ön személyes adatait:

 • az Ön és az AKO GLOBAL CAPITAL SRL közötti szerződéses jogviszony lebonyolításáért, illetve az Oldalon leadott megrendelés átvételéért, érvényesítéséért, elküldéséért és számlázásáért, a megrendelés állapotáról történő tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaküldésének megszervezéséért, stb.

Alap: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és az AKO GLOBAL CAPITAL SRL között létrejött, a Feltételekben meghatározott szerződésen alapul. Személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teheti a szerződéses kapcsolat kialakítását Ön és az AKO GLOBAL COMMUNICATION SRL között.

az AKO GLOBAL CAPITAL SRL-t az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben háruló jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, beleértve az adóügyi, valamint az archiválási kötelezettségeket.

Indokolás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése jogi kötelezettségek alapján szükséges. E célból adatainak megadása szükséges. Az adatok megadásának megtagadása azt eredményezheti, hogy az AKO GLOBAL CAPITAL SRL nem tud eleget tenni jogi kötelezettségeinek, és ezért nem tud szolgáltatásokat kínálni Önnek az Oldalon keresztül.

 • marketingtevékenységre, illetve az AKO GLOBAL CAPITAL SRL által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció távoli kommunikációs eszközzel (e-mail, sms) útján történő továbbítására az Oldalon keresztül.

Indokolás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulását úgy fejezheti ki, hogy bejelöli a megfelelő négyzetet a fiók létrehozásakor, vagy a fiók létrehozása után a Fiókinformációk részben. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget. Ezenkívül leiratkozhat a Fiókinformációk szakaszban.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • különböző elemzések, beszámolók elkészítése a Weboldal működéséről, fogyasztói preferenciák profiljának kialakítása céljából, elsősorban az Oldalon kínált élmény javítása érdekében.

Indokok: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az AKO GLOBAL CAPITAL SRL azon jogos érdekén alapul, hogy tartósan javítsa az Ügyfélélményt az Oldalon. Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára.

III.2 Ha Ön az Oldal látogatója, az AKO GLOBAL CAPITAL SRL az alábbiak szerint kezeli az Ön személyes adatait:

 • marketingtevékenységre, illetve az AKO GLOBAL CAPITAL SRL által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció távoli kommunikációs eszközökkel (e-mail, sms) keresztül történő továbbítására az Oldalon keresztül.

Indokolás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulását a Weboldalon elérhető hírlevél feliratkozási űrlap megfelelő négyzetének kitöltésével és bejelölésével tudja kifejezni. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • a panaszok, panaszok megoldására és a forgalom figyelésére, valamint a webhelyen szerzett élmény javítására.

Ok: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása az AKO GLOBAL DIGITAL SRL azon jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa a Webhely megfelelő működését, valamint hogy tartósan javítsa az Oldal látogatóinak élményét, többek között különféle problémák megoldásával. észrevételeket, kérdéseket vagy panaszokat.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára.

IV. Az adatok feldolgozásának időtartama

Elvben az AKO GLOBAL CAPITAL SRL az Ön személyes adatait annyi mértékben kezeli, amennyire a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükséges.

Ha Ön vásárló, adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, majd azt követően az AKO GLOBAL CAPITAL SRL felelősségi körébe tartozó jogi kötelezettségeknek megfelelően kezeljük (pl., azon pénzügyi-számviteli igazoló bizonylatok esetében, amelyeknél a jogszabályban meghatározott megőrzési idő annak a pénzügyi évnek a végétől számítva 10 év, amelyben készültek).

Ha Ön vásárló, és él felhasználói fiókja törlésének lehetőségével, a Fiókom adatai részben található Fiók törlése gomb megnyomásával, az AKO GLOBAL CAPITAL SRL ezt a műveletet úgy értelmezi, mint az Ön lehetőségét, hogy leiratkozzon a kereskedelmi kommunikációkról. folyamatosan tájékoztatjuk az oldalon keresztül kínált termékekről és szolgáltatásokról. Ebben a tekintetben, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, többé nem küldünk Önnek ilyen e-maileket és/vagy SMS-eket. Tájékoztatjuk azonban, hogy fiókja törlésével személyes adatai nem törlődnek automatikusan. Ha azt szeretné, hogy személyes adatainak kezelését leállítsák, vagy az adatokat törölni kívánja, gyakorolhatja az alábbi VII. pontban részletezett jogait. Ha Ön kéri a fiók törlését, de azon a fiókon legalább egy aktív rendelés van, a fiók törlésére irányuló kérelmet csak a termékek kiszállítása és az utolsó aktív rendelés teljesítése után tudjuk rögzíteni.

Ha visszavonja a marketingcélú adatkezeléshez adott hozzájárulását, az AKO GLOBAL CAPITAL SRL leállítja személyes adatainak e célból történő feldolgozását, de anélkül, hogy ez befolyásolná az AKO GLOBAL CAPITAL SRL által az Ön által a a visszavonulása.

V.Személyes adatok közzététele

A feldolgozási célok teljesítése érdekében az AKO GLOBAL CAPITAL SRL átadhatja az Ön adatait partnereinek, harmadik feleknek vagy olyan entitásoknak, amelyek támogatják az AKO GLOBAL CAPITAL SRL tevékenységét az Oldalon keresztül (például futárcégek, informatikai szolgáltatók). ), vagy központi/helyi hatóságokhoz, a következő példaként felsorolt ​​esetekben:

 • a Webhely adminisztrálására;
 • olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyeknek nyert díjak vagy egyéb kedvezmények odaítéléséhez, amelyeket az AKO GLOBAL CAPITAL SRL által a Webhelyen keresztül szervezett különféle promóciós kampányokban való részvételük eredményeként szereztek meg;
 • a Webhely és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, testreszabása és fejlesztése;
 • adatelemzés, tesztelés és kutatás elvégzése, a használati és tevékenységi trendek nyomon követése, a biztonsági funkciók fejlesztése és a felhasználók hitelesítése;
 • kereskedelmi marketingkommunikáció továbbítására, a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátokkal;
 • ha a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát törvény írja elő stb.

VI.Személyes adatok továbbítása

Az AKO GLOBAL CAPITAL SRL részére megadott személyes adatok Románián kívülre, de csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók.

VII. Az Ön jogai

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályokban meghatározott feltételekkel Önt, mint érintettet, a következő jogok illetik meg:

 • információhoz való jog, illetve az AKO GLOBAL CAPITAL SRL által végzett adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletek megszerzéséhez való jog a jelen dokumentumban leírtak szerint;
 • az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve az AKO GLOBAL CAPITAL SRL-től a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos visszaigazolás megszerzésének joga, valamint az adatkezelési tevékenységek részletei, például az adatok kezelésének módja, célja, feldolgozás történik, a címzettek vagy az adatcímzettek kategóriái stb.;
 • a pontatlan/indokolatlan személyes adatok helyesbítésének, illetve az AKO GLOBAL CAPITAL SRL általi indokolt késedelem nélküli helyesbítésének, valamint a hiányos adatok kiegészítésének joga; A helyesbítésről/kiegészítésről minden címzettet értesítünk, akinek az adatot elküldtük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 • az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének joga („az elfelejtéshez való jog”), ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:
  • már nem szükségesek azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyekből gyűjtötték vagy feldolgozták őket;
  • ha a hozzájárulást visszavonják, és nincs más jogalap az adatkezelésre;
  • ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs nyomós jogos ok;
  • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • ha a személyes adatokat törvényi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;
  • A személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték az uniós jog vagy az üzemeltetőre vonatkozó belső jog értelmében.
 • Lehetséges, hogy az adattörlési kérelmet követően az AKO GLOBAL CAPITAL SRL ezeket az adatokat anonimizálja (ezáltal megfosztja személyes jellegüktől), és a jelen feltételek mellett folytatja statisztikai célú feldolgozását;
 • az adatkezelés korlátozásának joga, amennyiben:
  • a személy vitatja az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett kéri azokat joga alapítása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme érdekében; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (kivéve a direkt marketing célját), arra az időtartamra, amelyen belül megvizsgálják, hogy az üzemeltető törvényes jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.
 • az adathordozhatósághoz való jog, nevezetesen (i) a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő kézhezvételéhez való jog, valamint (ii) ezen adatok AKO GLOBAL általi továbbításához való jog CAPITAL SRL más adatkezelőnek, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;
 • a tiltakozás joga – az adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt kérelem elküldésével gyakorolható;
  • bármikor, az érintett helyzetével kapcsolatos okokból, hogy a rá vonatkozó adatokat az AKO GLOBAL CAPITAL SRL jogos érdeke vagy közérdek alapján kezeljék , kivéve azokat az eseteket, amikor az AKO GLOBAL CAPITAL SRL bizonyítani tudja, hogy jogos és kényszerítő okokkal rendelkezik, amelyek igazolják az adatkezelést, és amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személyek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy hogy célja valamely jog megállapítása, gyakorlása vagy védelme. bíróság;
  • bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat direkt marketing célból kezeljék.
 • az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk automatikus egyedi döntés, illetve arra a jogra, hogy ne legyenek olyan döntések alanyai, amelyeket kizárólag az adatokkal kapcsolatos joghatásokat kiváltó automatikus adatkezelési tevékenységek – ideértve a profilok létrehozását is – alapján hoztak. szubjektív vagy jelentős mértékben érinti őt;
 • joga van a Személyes Adatok Feldolgozói Nemzeti Felügyeletéhez vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni, amennyiben azt szükségesnek tartja.

A személyes adatok kezelésével és a fent említett jogainak gyakorlásával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a következő e-mail címhez: contact@maranc.ro

Cookie-szabályzat

Utolsó frissítés: 01.012023

1. Bevezetés

Ez a Cookie-szabályzat a maranc webhely minden felhasználójára vonatkozik.HU Az alábbi információk célja, hogy tájékoztassák a webhely felhasználóit az AKO GLOBAL CAPITAL SRL< cookie-k elhelyezéséről, használatáról és kezeléséről t19> a felhasználói navigáció kontextusában ezen a webhelyen.

2. Mik azok a cookie-k?

A "cookie-k" kifejezést a cookie-kra és hasonló technológiákra használjuk, amelyeken keresztül automatikusan gyűjthető az információ.
Az "Internet Cookie" (más néven "böngésző cookie" vagy "HTTP cookie" vagy "cookie") egy kisméretű fájl, amely betűkből és számokból áll, és amely a számítógépen, a mobil terminálon vagy a felhasználó egyéb olyan berendezésein, amelyen keresztül az internethez hozzá lehet férni.
A cookie-k telepítése egy webszerver által a böngészőnek (pl.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). A telepítést követően a sütik meghatározott élettartammal rendelkeznek, és „passzívak” maradnak abban az értelemben, hogy nem tartalmaznak szoftvert, vírust vagy kémprogramot, és nem férnek hozzá annak a felhasználónak a merevlemezén lévő információhoz, akinek a berendezésére telepítették.
A cookie két részből áll:
a cookie neve; és
a cookie tartalma vagy értéke.
Technikailag csak a cookie-t küldő webszerver férhet hozzá ismét, amikor a felhasználó visszatér az adott webszerverhez társított weboldalra.

3. Milyen célokra használják a cookie-kat ezen a weboldalon:

A sütiket arra használjuk, hogy a webhely felhasználóinak jobb böngészési élményt és az egyes felhasználók igényeihez és érdeklődéséhez igazodó szolgáltatásokat biztosítsunk, nevezetesen:

 • a webhely használatának javítása, beleértve a felhasználók látogatása/használata során előforduló hibák azonosítását;
 • anonim statisztikák nyújtása arról, hogy ezt a webhelyet hogyan használják az AKO GLOBAL CAPITAL SRL  a webhely tulajdonosa;
 • azon lehetséges áruk előrejelzése, amelyek a jövőben elérhetővé válnak a felhasználók számára ezen a webhelyen keresztül, az elért szolgáltatásoktól/termékektől függően.

A weboldal használatáról a cookie-kon keresztül küldött visszajelzések alapján AKO GLOBAL CAPITAL SRL intézkedéseket hozhat ennek a webhelynek a hatékonyabbá és a felhasználók számára elérhetőbbé tétele érdekében.
Így a cookie-k használata lehetővé teszi a webhely felhasználói által meghatározott bizonyos beállítások/beállítások memorizálását, mint például:

 • az a nyelv, amelyen egy weboldalt megtekintenek;
 • az a pénznem, amelyben bizonyos árakat vagy tarifákat kifejeznek;
 • a felhasználók fiókjaihoz való hozzáférés megkönnyítése;
 • megjegyzések közzététele a webhelyen.

4. Mennyi a cookie-k élettartama?

A cookie-k élettartama jelentősen eltérhet attól függően, hogy milyen célból helyezték el őket. A cookie-knak a következő kategóriái vannak, amelyek az élettartamukat is meghatározzák:

 • Munkamenet cookie-k – A „munkamenet cookie” egy olyan cookie, amely automatikusan törlődik, amikor a felhasználó bezárja a böngészőjét.
 • Állandó vagy rögzített cookie-k – Az „állandó” vagy „rögzített cookie” egy olyan cookie, amely a felhasználói terminálon tárolva marad, amíg el nem ér egy bizonyos lejárati dátumot (ez lehet perceken, napokon vagy többen is). év múlva), vagy amíg azt a felhasználó a böngésző beállításain keresztül bármikor le nem törli.

5. Mik azok a cookie-k, amelyeket harmadik felek helyeznek el?

A webhely bizonyos részeit harmadik felek biztosíthatják, azaz nem az AKO GLOBAL CAPITAL SRL ebben az esetben ezeket a sütiket harmadik felek által elhelyezett cookie-knak ("harmadik fél cookie-jai") nevezik.
A harmadik féltől származó cookie-szolgáltatóknak meg kell felelniük az ezen a webhelyen elérhető adatvédelmi szabályoknak és [hiperhivatkozás hozzáadásához] található adatvédelmi szabályzatnak is.
Ezek a cookie-k a következő harmadik felektől származhatnak: Google Analytics, Facebook.

6. Milyen sütiket használunk ezen a weboldalon:

A weboldal használatával/látogatásával a következő cookie-k helyezhetők el:

a. Weboldal teljesítményét biztosító cookie-k;
b. Felhasználóelemző cookie-k;
c. Cookie-k a földrajzi célzáshoz;
d. Regisztrációs cookie-k;
e. Cookie-k reklámozáshoz;
f. Reklámszolgáltatói cookie-k;

a. Teljesítmény-cookie-k

Az ilyen típusú cookie-k a webhely felhasználóinak beállításait elmentik, így a webhely egy későbbi látogatása esetén a beállítások újbóli beállítása már nem szükséges.

b. Felhasználóelemző cookie-k

Ezek a cookie-k arról tájékoztatnak bennünket, ha a webhely egy bizonyos felhasználója korábban már felkereste/használta ezt a webhelyet. Ezeket a sütiket kizárólag statisztikai célokra használjuk.

c. Cookie-k a földrajzi célzáshoz

Ezeket a sütiket egy olyan szoftver használja, amely meghatározza az internetes oldal felhasználójának származási országát. A kiválasztott nyelvtől függetlenül ugyanazokat a hirdetéseket kapja.

d. Cookie-k a regisztrációhoz

Amikor regisztrál ezen a webhelyen, a rendszer cookie-kat generál, amelyek megjegyzik ezt a műveletet. A szerverek ezeket a sütiket arra használják, hogy megmutassák nekünk azt a fiókot, amellyel Ön regisztrálva van. Ezen sütik használata lehetővé teszi számunkra, hogy a webhelyen közzétett megjegyzéseket a használt fiók felhasználónevével társítsuk. Ha a „regisztrálás megőrzése” opció nincs kiválasztva, ezek a cookie-k automatikusan törlődnek a böngészési munkamenet végén.

e. Cookie-k reklámozáshoz

Ezek a cookie-k lehetővé teszik annak megállapítását, hogy a felhasználó megtekintett-e egy online hirdetést, annak típusát és az adott hirdetési üzenet megtekintése óta eltelt időt. Mint ilyenek, az ilyen cookie-kat az online hirdetések célzására használják. Ezek a cookie-k névtelenek, a megtekintett tartalomról tárolnak információkat, nem a felhasználókról.

7. Milyen típusú információkat tárolnak és érnek el a cookie-k?

A sütik egy kis szöveges fájlban tárolják az információkat, amelyek lehetővé teszik a böngésző felismerését. Ez a weboldal a cookie-k lejártáig vagy törléséig felismeri a böngészőt.

8. Testreszabhatja a böngésző beállításait a cookie-kkal kapcsolatban

Ha a cookie-k használata nem zavaró, és a weboldal böngészéséhez használt számítógépet vagy technikai berendezéseket csak Ön használja, hosszú lejárati időszakok állíthatók be a böngészési előzmények tárolására.
Ha a webhely böngészéséhez használt számítógépet vagy műszaki berendezést többen használják, akkor mérlegelhető az a beállítás, hogy a böngésző minden egyes bezárásakor törölje az egyes böngészési adatokat.

9. Hogyan lehet kikapcsolni a sütiket? [Megjegyzés: Ennek az állításnak a megerősítéséhez/módosításához (pl.: meg kell mondani, ha a cookie-k letiltása/elutasítása teljesen/részben megakadályozza a weboldal látogatását).]

A cookie-k letiltása és fogadásának megtagadása megnehezítheti a webhely látogatását, ami korlátozhatja a használhatóságát.
A felhasználók beállíthatják böngészőjüket úgy, hogy elutasítsák a cookie-kat, vagy fogadjanak cookie-kat egy adott weboldalról.
Minden modern böngésző lehetőséget biztosít a cookie-beállítások módosítására. Ezeket a beállításokat általában a böngésző "Beállítások" szakaszában vagy "Beállítások" menüjében érheti el.
A cookie-k elutasítása vagy letiltása azonban nem azt jelenti, hogy többé nem kap online hirdetéseket – hanem csak azt, hogy azok nem lesznek az Ön preferenciáihoz és érdeklődési köréhez szabva, amelyeket az Ön böngészési viselkedése emel ki.

E beállítások megértéséhez a következő hivatkozások hasznosak lehetnek:

Ha további kérdése van a cookie-k ezen a weboldalon keresztüli használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon a következő címre: contact@maranc.ro vagy a 0783 037 telefonszámon. 070.